Voorinschrijvingen:

Bij inschrijving en betaling vóór 22 mei 2017 bedraagt het inschrijfgeld:

voor personen van 16 jaar en ouder €   9,00 p.p.
voor personen t/m 15 jaar €   7,00 p.p.
voor gezinnen (ongeacht de grootte) €  20,00 per gezin

 

ONDER ALLE VOORINSCHRIJVINGEN (VOOR 22 MEI) VERLOTEN WIJ EEN FIETS.

Na sluitingsdatum van 21 mei 2017 bedraagt het inschrijfgeld:

voor personen van 16 jaar en ouder €  10,00 p.p.
voor personen t/m 15 jaar €    8,00 p.p.
voor gezinnen (ongeacht de grootte) €  25,00 per gezin

Daginschrijvingen:

Voor personen van 16 jaar en ouder €    4,50 p.p.p.d.
voor personen t/m 15 jaar €    3,50 p.p.p.d.
voor gezinnen (ongeacht de grootte) €  10,00 per gezin

N.B. Onder een gezin verstaat de organisatie: ouders met inwonende kinderen t/m 15 jaar.